Đội ngũ nhân lực
Ông Tobias Bischof-Niemz
Tổng Giám đốc Đại diện pháp luật ENERTRAG Việt Nam
Bà Vũ Thị Dương
Phó Tổng Giám đốc Đại diện pháp luật ENERTRAG Việt Nam
Ông Asdin Hassen
Phó Tổng Giám đốc Đại diện pháp luật ENERTRAG Việt Nam Quản lý điều phối dự án của ENERTRAG SE
Ông Gerd Spenk
Cố vấn cấp cao về Phát triển kinh doanh và điều phối dự án.
Ông Peter Wolfgang Kurz
Trưởng phòng Phát triển dự án
Ông Hoàng Thanh Lam
Phát triển dự án
Ông Vũ Hoàng Giang
Phát triển dự án
Ông Cao Hữu Dũng
Phát triển dự án
Ông Nguyễn Quang Tiến
Kỹ sư hỗ trợ dự án
Bà Bùi Thị Ngọc Hạnh
Phát triển kinh doanh
Ms. Trần Thục Nghi
Hỗ trợ văn phòng và tài chính